September 19, 2019

Trang Chủ

Việt Nam, một đất nước với hơn 90 triệu người với sự thâm nhập internet của hơn 37 triệu người đang nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia quan trọng nhất ở Đông Nam Á. Nhưng đất nước thật mỉa mai. Facebook bị cấm không chính thức (đằng sau khối DNS) nhưng được cho là quốc gia Facebook phát triển nhanh nhất thế giới (không giống như Trung Quốc nơi bị chặn hoàn toàn), thêm một triệu người dùng mới mỗi tháng. Giữa biển thay đổi nhanh chóng này, một cộng đồng khởi nghiệp mới đã lớn lên với những huyền thoại như VNG và Flappy Bird được dệt vào văn hóa dân gian của đất nước. Không rõ internet sẽ phát triển như thế nào ở Việt Nam, nhưng điều đó làm cho nó thú vị hơn.