Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Cam kết giữ kín thông tin cá nhân của bạn. Vui lòng đọc “Chính sách bảo mật” bên dưới để hiểu rõ hơn các cam kết chúng tôi đưa ra, để tôn trọng và bảo vệ quyền của khách truy cập.

1. Mục đích và phạm vi của bộ sưu tập?
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ, bạn có thể phải đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ và tên, Số điện thoại …). Tất cả các thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lượt truy cập, bao gồm số lượng trang bạn xem, số lượng liên kết (liên kết) bạn nhấp và các thông tin khác liên quan đến kết nối với trang web. Chúng tôi cũng thu thập thông tin mà trình duyệt Web sử dụng khi truy cập trang web, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ được sử dụng, thời gian và địa chỉ mà trình duyệt truy cập. .

2. Phạm vi sử dụng thông tin
Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích phù hợp và tuân thủ đầy đủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, tin nhắn, thông tin kỹ thuật và bảo mật …

3. Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được giữ bí mật trên máy chủ của chúng tôi.